A beugrok.hu hálózat célja, hogy segítséget találjunk és/vagy segítséget tudjunk felkínálni embertársainknak a mindennapi problémák egyszerű megoldására.

Projektről

A Győri Kistérség napjainkban a régió és az ország egyik gazdasági és társadalmi értelemben véve is legdinamikusabban fejlődő területe. Számos helyi termelő és szolgáltató ágazat az elmúlt évek európai gazdasági visszaesése ellenére is átlagost meghaladó növekedést mutatott, mely pozitív hatással van az itt élők életminőségére.

A lakosság és a munkáltatók ezt a folyamatos fejlődést ugyanakkor csak a változásokhoz való alkalmazkodás útján tudják követni. Az alkalmazkodás a társadalmi-gazdasági színtér szereplőinek rugalmassága nélkül nehezen képzelhető el. Az emberek mindennapi életét – legyen az magánéletbeli vagy munkahelyi kötelezettségeikkel összefüggő – számos olyan helyzet és körülmény nehezíti, melynek megoldása külső segítség nélkül meglehetősen nehézkes. Sokszor a legegyszerűbb ügyek elintézése sem oldható meg problémamentesen, illetve anélkül, hogy ügyintézési célra vagy családi feladatok ellátása végett szabadság kivételére, „munkahelyről elkéredzkedésre” sor kerülne.

A TÁMOP-2.4.5-12/3 számú pályázati konstrukció a fenti problémakör megoldására kínált innovatív, helyi igényekre épülő megoldásokat, együttműködéseket, hozzájárulva a munkahelyi és a magánéletbeli kötelezettségek teljesítésének megkönnyítéséhez. A pályázati elvárásoknak megfelelően a Győri Többcélú Kistérségi Társulás egy innovatív tartalmú kísérleti projektet indít.

A pályázati kiírás feltételeihez illeszkedően feladatunk a támogatási lehetőségek helyi adottságokhoz igazítása annak érdekében, hogy egy, a Kistérségben élők és munkáltatóik életét ténylegesen segíteni tudó webes platform alakuljon ki.

Alapvető célunk, hogy ne csak, és ne feltétlenül felülről lehessen szabályozni a helyi folyamatok működését, azaz lehetőleg ne a gyakran nehezen mozgó, sokszor rugalmatlan oktatási, szociális, egészségügyi, közigazgatási stb. intézményi szereplőkre, vállalatokra támaszkodva várjuk a segítséget a helyben élők életének megkönnyítésében (pl. nyitvatartási, ügyintézési idők változtatásával). Részben a döntési mechanizmusok bonyolultsága, részben pedig az így ezen intézményekre nehezedő plusz kiadások miatt úgy gondoljuk, hogy egy, a helyi kihasználatlan kapacitásokra, önsegítő együttműködésekre épülő projekt sokkal hatékonyabb megoldást kínál esetünkben.

Ezt végrehajtva nem csak az emberek számos problémájának rövidtávú megoldására kaphatunk választ, de talán sokkal fontosabb, hogy az egyre inkább elszigetelődő helyi közösségek belső kapcsolatainak újjáélesztését is elérhetjük.

A projekt keretei között létrejött weboldal célja az, hogy beindítsa azokat a helyi, közösségi kezdeményezéseket, amelyek a felgyorsult, modern élet velejárójaként már a falvak közösségeiből is jórész eltűntek. A sokkal anyagiasabbá, „praktikusabbá” vált 21. századi életben gyakran a kistelepülések lakosai akár egymás szomszédaiként sem tudnak időt szánni arra, hogy találkozzanak, és megismerjék egymást. Az elidegenedés velejárója pedig az, hogy az emberek gyakran az olyan, korábban egyértelmű, egyszerű, magától értetődő feladatokat sem tudják megoldani, melyek a mindennapi életben jelentkeznek. Pedig a tapasztalatok azt mutatják, hogy valamennyi közösségben megtalálhatók azok a nyugdíjas, de aktív, többműszakos munkarendben dolgozó, vagy egyéb okokból szabad kapacitásokkal rendelkező személyek, akik segítségével az ad hoc, váratlanul felmerülő feladatok könnyen orvosolhatóak.

A modern élethez ugyanakkor természetesen már nem a fonók, téli tollfosztások vagy kukoricahántás régen oly jól működő kommunikációs csatornái tartoznak. Az internetet, közösségi oldalakat használó generációk számára olyan új eszközöket kell adnunk, melyek gyorsan, könnyen elérhető és megbízható forrásból származó információkkal ellátva ösztönzik a célcsoportokat az önsegítő kezdeményezésekbe kapcsolódásra.

A beugrok.hu elsődleges célja éppen az önsegítés beindítása, a „kezdő lökés” megadása, mely után fiatalok és idősek egyaránt bátrabban és aktívan használják majd a webes platformot, ugranak be egy-két óra önzetlen segítségre településükön.

E honlapon fő célunk az akár konkrét céllal, akár csak érdeklődőként böngészők megszólítása, felelősségtudatának felkeltése a helyi közösségben élő rászorulók önkéntes, ellenszolgáltatás-mentes segítésére. A győriek vagy Győr környéki falvakban élők számára egy új felület ez a párbeszédre, az elidegenedés, a magunkra hagyatottság megakadályozására.

Kik bekapcsolódását várjuk e rendszerbe?

 • Olyan önkéntesekét, akik szívesen beugranak
  • Óvodai, iskolai szünet ideje alatt rövid távú, ad-hoc vagy akár tartós gyerekvigyázásra;
  • Idős, állandó felügyeletre és szakképzett ápolóra nem szoruló személy eseti segítésére (beszélgetés, gyógyszertárba, boltba menés, esetleg orvoshoz vitel, fűnyírás, kutyasétáltás, stb);
  • Szülők elfoglaltsága esetén néhány órás gyermek-felügyeletre;
  • Hivatali ügyintézések megoldásában segítésre rászorulók részére (meghatalmazás alapján történő eljárás postán, földhivatalban, stb…);
  • Tizenéves fiatalok hétvégi szórakozóhelyről történő hazajuttatása a nélkül, hogy az a szülőknél a pihenés rovására menne („buliszervíz”).
 • Aktív nyugdíjasokét, akik elfoglaltságot keresnek a mindennapokban.
 • Rászoruló nyugdíjasokét, akik segítségre szorulnak.
 • Diákokét, akik iskolai közösségi szolgálatukat igazán hasznosan, helyi közösségük érdekében szeretnék eltölteni.
 • Egyetemistákét, főiskolásokét.
 • Eseti segítségre szoruló családokét.
 • Eseti segítséget nyújtani tudó családokét.
 • Pedagógusokét, akik nyári szabadidejükből szívesen áldoznak pár órát közösségük segítésére.

A beugrok.hu weboldal az azt használó közösség igényeihez igazodó, nyitott, fejleszthető felület. Továbbfejlesztésével, jobbításával kapcsolatos ötleteket, észrevételeket a Kapcsolat menüpontban található elérhetőségek egyikén várjuk!

Kapcsolat

Győri Többcélú Kistérségi Társulás
Cím:9175. Dunaszentpál Iskola tér 1.
Telefonszám:96/352-026
Honlap:www.gyorikisterseg.hu
Varga Eszter adminisztrátor: 0620/8083090